måndag 19 maj 2014

Filmfotograf Gordon Willis har avlidit.

Gordon Willis, filmfotograf för Woody Allen, Francis Ford Coppola och Alan J Pakula bland andra, har avlidit i en ålder av 82 år. 


Känd som "Prince of Darkness" för sin skicklighet i att använda ljusdunkelteknik som berättandeelement kom han att sätta standarden för 1970-talets amerikanska spänningsfilm i bland annat Klute (1971), The Godfather (1972) och All the President's Men (1976).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar