söndag 16 januari 2011

Solsidan

Och nu har Solsidan startat igen i TV4 - och jag förstår inte att den är så populär!

Eller det gör jag kanske, med tanke på att det inte bara är den välmående medelklassen som återigen får alla sina nojor smekta, det är också hela denna klass världsbild som bekräftas.

Är det inte Bergmans DÄMONER som är hela den stockhemska kulturgräddans navel så är det Killing-gängets begränsade sociala blick som ska hyllas.

Och vad är det med bögskämten som är så kul att de måste tröskas genom samma kvarn som de tryckts ut igenom den senaste decennierna? Tror man att man är radikal när man uppenbarligen är så fast i föreställningen att samma-kön-sex är totalt obegripligt att man ständigt bekräftar Freuds upprepningstvång? För att inte tala om alla andra könsstereotyper serien är upptagen av, utan att någon vidare insikt skapas.

Den förmodade ironin är istället ett pinsamt uppvisande av den skygglappsförsedda inskränkthet som präglar den mediala klassens medvetande.

Se även vad Jan-Olov Andersson skriver i Aftonbladet:
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article8426279.ab

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar