fredag 19 oktober 2012

Branded content

Intressant pressmeddelande från Eyeworks Film & TV Drama i samband med en nyrekrytering:

"Branded Content skiljer sig från vanlig produktplacering genom att ett djupt integrerat samarbete inleds med en eller flera partners redan på format- eller manusutvecklingsstadiet. Partnern får bärande roll som på ett naturligt sätt harmonierar med filmens eller TV-programmets innehåll och driver handlingen framåt. Samarbetet har en lång livslängd och pågår ofta under hela produktionens livscykel från inspelning till de olika distributionsfönstren på bio, DVD, TV och ”second ”screens”.  Bibehållen respekt för den konstnärliga integriteten och uttrycket i projektet är avgörande för lyckade samarbeten som ger ökade resurser och därmed höjer den totala produktionskvaliteten.

"Den här formen av film- och TV-finansiering har utvecklats mycket snabbt de senaste åren i Sverige. Det handlar inte längre om att smyga in en samarbetspartner i underhållningen. Det handlar att öppet integrera dem som en naturlig del i handlingen", säger Jeanette Johansson.
"


Mhm!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar